Töötajad

KadiKadi Rajala-Pihl
M.Sc.(Tech.)

Kadi Rajala-Pihl on lõpetanud Tallinna Tehnikaülikooli bakalaureus- (1999 a) ja magistriõppe (2002 a) keskkonnatehnika õppesuunal.
Kadi omab 26 aastast kogemust keskkonnatehnika erialal, olles spetsialiseerunud veevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemide valdkonnale. Ta on töötanud varasemalt kolmes ettevõttes – Projektkeskus OÜ, EL Konsult OÜ ja Novarc Group AS, kus tema ülesandeks on olnud veevarustus- ja kanalisatsioonialaste projektide koostamine ning nende juhtimine.
Ta omab kogemust asulate hüdrauliliste veevõrgu mudelite koostamisel ja nende kalibreerimisel. Sellel teemal valmis ka magistritöö: Rakvere linna veevõrgu hüdrauliline mudel. Samuti omab oskusi asulate sademevee ärajuhtimise probleemide lahendamisel, ta on koostanud Suur-Sõjamäe piirkonna sademevee ärajuhtimise kava ning Jüri aleviku ja lähiala sademeveekäitluse eelprojekti.
Kadi on osalenud ka õigusloome kujundamise töörühmas, kus koostati juhendit paremaks sademevee süsteemide planeerimiseks, korraldamiseks ja majandamiseks.
Kadi omab ka rahvusvahelistes projektides osalemise kogemust – aastatel 1999-2003 osales ta Läti linnade veevõrgu rekonstrueerimise ja laiendamise projektis, kuhu oli kaasatud 16 Läti linna.
Kadil on Eesti Ehitusinseneride Liidu poolt 17.11.2021 väljastatud volitatud veevarustuse- ja kanalisatsiooniinseneri kutse (EKR tase: 8) välisveevarustuse ja kanalisatsiooni projekti koostamise ning projekteerimise juhtimise alal.

Kadi Rajala-Pihl tehtud tööd

Teostamise aeg Projekti nimi Projekti etapp Tellija Roll
2022 Sõmera Kodu kompleksi välisveevarustuse ja -kanalisatsiooni rekonstrueerimine Eskiisprojekt AS Kuressaare Veevärk Projektijuht-tehniline konsultant-projekteerija
2022 Raasiku vallas Igavere külas Linnumäe tee 2, 4, 6 ,8 ÜVK liitumiste rajamine Tööprojekt Rassa Ehitus OÜ Projektijuht-tehniline konsultant-projekteerija
2022 Vasalemma reoveekogumisala veemajandusprojekti II etapp Tehnoloogiline projekt AS Lahevesi Projektijuht-tehniline konsultant-projekteerija
2022 Kõrre DP ala ühisvee- ja -kanalisatsioonitorustike rajamine Põhiprojekt Loo Vesi OÜ Projektijuht-tehniline konsultant-projekteerija
koostamisel Kuivajõe küla kanalisatsioonisüsteemi rekonstrueerimine Põhiprojekt OÜ Kose Vesi Projektijuht-tehniline konsultant-projekteerija
koostamisel Kiriku tee sademeveekanalisatsiooni eesvoolu rajamine Põhiprojekt Kohila Vallavalitsus Projektijuht-tehniline konsultant-projekteerija
2022 Kuressaare linna ühisvee- ja -kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimine Eelprojekt AS Kuressaare Veevärk Tehniline konsultant-projekteerija
koostamisel Kapteni tee veetorustiku rajamine Põhiprojekt AS Lahevesi Projektijuht-tehniline konsultant-projekteerija
2022 Lehise ja Vanalehise ÜVK-torustiku Tööprojekt OÜ Alleks Ehitus Projektijuht-tehniline konsultant-projekteerija
2022 Viimsi valla veevõrgu kalibreeritud mudeli koostamine Eskiisprojekt Viimsi Vesi AS Projektijuht-tehniline konsultant-projekteerija
2022 Laulasmaa reoveekogumisala ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamine Projektiala laiendus: Kõltsu piirkond Tehniline projekt AS Lahevesi Tehniline konsultant-projekteerija
2022 Paide reoveekogumisala ÜVK ja sademeveekanalisatsiooni rekonstrueerimine ning rajamine OSA 1 Tööprojekt TREV-2 Grupp AS/Paide Vesi AS Projektijuht-tehniline konsultant-projekteerija
2022 Elva linna veesüsteemi perspektiivse veevõrgu mudelarvutus Eskiisprojekt OÜ Keskkonnaprojekt/AS Emajõe Veevärk Tehniline konsultant-projekteerija
2021 Kose aleviku veevõrgu hüdraulilise arvutusmudeli koostamine Eskiisprojekt OÜ Kose Vesi Projektijuht-tehniline konsultant-projekteerija
2021 Paekna reoveekogumisala elamuala veevarustussüsteemi rekonstrueerimine ja laiendamine Tehnoloogiline projekt Kiili KVH OÜ Tehniline konsultant-projekteerija
2021 Aespa aleviku ja Vilivere küla veemajandustaristu laiendamisel Tehniline projekt Ekoekspert OÜ/OÜ Kohila Maja Tehniline konsultant-projekteerija
2021 Kuressaare linna Tiigi-Pikk-Lasteaia-Põik-Pikk-Pargi tänavate sademeveetorustiku rekonstrueerimine Eelprojekt AS Kuressaare Veevärk Projektijuht-tehniline konsultant-projekteerija
2021 Kõltsu II piirkonna veesüsteemi ühendamine Laulasmaa ühisveevõrguga Põhiprojekt AS Lahevesi Tehniline konsultant-projekteerija
2021 Vasalemma reoveekogumisala veemajandusprojekti I etapp Tehnoloogiline projekt AS Lahevesi Projektijuht-tehniline konsultant-projekteerija
2021 Karla reoveekogumisala ühiskanalisatsioonisüsteemi rekonstrueerimine Tehnoloogiline projekt OÜ Kose Vesi Projektijuht-tehniline konsultant-projekteerija
2021 Kuivajõe reoveekogumisala ühiskanalisatsioonisüsteemi rekonstrueerimine Tehnoloogiline projekt OÜ Kose Vesi Projektijuht-tehniline konsultant-projekteerija
2021 Oru reoveekogumisala ühiskanalisatsioonisüsteemi rekonstrueerimine Tehnoloogiline projekt OÜ Kose Vesi Projektijuht-tehniline konsultant-projekteerija
2021 Võsu aleviku ÜVK rekonstrueerimine ja laiendamine Tehnoloogiline projekt AS Haljala Soojus Projektijuht-tehniline konsultant-projekteerija
2021 Käsmu reoveekogumisala ühisveevärgi rekonstrueerimine ja ühiskanalisatsiooni rajamine Tehnoloogiline projekt AS Haljala Soojus Projektijuht-tehniline konsultant-projekteerija
2021 Mündi küla ühendamine Paide linna ÜVK süsteemiga Põhiprojekt Paide Vesi AS Projektijuht-tehniline konsultant-projekteerija
2021 Viimsi vallas Pringi külas Heina tee kinnistute veevarustus ja kanalisatsioon Põhiprojekt Raivo Tabri Arhitektuuribüroo Tehniline konsultant-projekteerija
2021 Kakumäe piirkonna olemasoleva kanalisatsioonisüsteemi hüdraulilise arvutusmudeli koostamine ja analüüs Eskiisprojekt Tehnovõrkude Ehituse OÜ Projektijuht-tehniline konsultant-projekteerija
2020 Paldiski linna suvilapiirkonna ühisvee- ja -kanalisatsioonisüsteemi rajamine Eskiisprojekt AS Lahevesi Projektijuht-tehniline konsultant-projekteerija
2020 Haljala valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2020—2031 Arendamise kava Haljala Vallavalitsus Tehniline konsultant-projekteerija
2020 Põlva linna ja selle lähiala veevõrgu hüdraulilise arvutusmudeli koostamine ja analüüs Keskkonnaprojekt OÜ/ Põlva Vesi AS Tehniline konsultant
2020 Laulasmaa kooli ja Lauresi tee 1 liitmine ÜVK süsteemiga Põhiprojekt AS Lahevesi Projektijuht-tehniline konsultant-projekteerija
2020 Saaremaa valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2020—2031 Arendamise kava VKM Konsult OÜ/ AS Kuressaare Veevärk Tehniline konsultant-projekteerija
2020 Aespa ja Vilivere asulate ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni projekti laiendamine Eskiisprojekt Ekoekspert OÜ/Kohila Maja OÜ Tehniline konsultant-projekteerija
2020 Lääne-Harju valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2019—2030. Uuendus Arendamise kava AS Lahevesi Projektijuht-tehniline konsultant-projekteerija
2020 Kose aleviku Kehra mnt kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimine Põhiprojekt Kose Vesi OÜ Projektijuht-tehniline konsultant-projekteerija
2020 Viljandi linna ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2020—2031 Arendamise kava Ekoekspert OÜ/Viljandi Veevärk AS Tehniline konsultant-projekteerija
2020 Padise reoveekogumisala ühisvee- ja -kanalisatsioonisüsteemi rekonstrueerimine Tehnoloogiline projekt AS Lahevesi Projektijuht-tehniline konsultant-projekteerija
2020 Harju-Risti reoveekogumisala ühiskanalisatsioonisüsteemi rekonstrueerimine Tehnoloogiline projekt AS Lahevesi Projektijuht-tehniline konsultant-projekteerija
2020 Roosna-Alliku reoveekogumisala ÜVK süsteemi rekonstrueerimine ja rajamine Tehnoloogiline projekt Paide Vesi AS Projektijuht-tehniline konsultant-projekteerija
2020 Sõmera reoveekogumisala asula keskosa ÜVK rekonstrueerimine ja rajamine Tehnoloogiline projekt VKM Konsult OÜ/ AS Kuressaare Veevärk Tehniline konsultant-projekteerija
2020 Paide reoveekogumisala ÜVK ning sademeveekanalsatsiooni rekonstrueerimine ja rajamine Tehniline projekt Paide Vesi AS Projektijuht-tehniline konsultant-projekteerija
2020 Raasiku valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2020—2031 Arendamise kava VKM Konsult OÜ/ Raven OÜ Tehniline konsultant-projekteerija
2019 Muhu valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2019—2030 Arendamise kava VKM Konsult OÜ/ AS Kuressaare Veevärk Tehniline konsultant-projekteerija
2019 Kakumäe piirkonna olemasoleva veesüsteemi hüdraulilise arvutusmudeli koostamine ja analüüs Eskiisprojekt Tehnovõrkude Ehituse OÜ Projektijuht-tehniline konsultant-projekteerija
2019 Raasiku reoveekogumisala ÜVK rekonstrueerimine ja rajamine Tehnoloogiline projekt VKM Konsult OÜ/ Raven OÜ Tehniline konsultant-projekteerija
2019 Viimsi vallas Pringi külas Suur-Jaani, Taga-Jaani ja Väike-Jaani kinnistute veevarustus ja kanalisatsioon Põhiprojekt Raivo Tabri Arhitektuuribüroo Tehniline konsultant-projekteerija
2018 Türisalu ÜVK rajamine Tehniline projekt VKM Konsult OÜ/ Harku Vallavalitsus Tehniline konsultant-projekteerija
2018 Paide tehisjärve haljasala veevarustus ja kanalisatsioon Põhiprojekt Paide Linnavalitsus Projekteerija
2018 Rakvere Silla-Koidula tn ÜVK rekonstrueerimine Tööprojekt OÜ T.A.K. Ehitus Projekteerija
2018 Palmse mõisakompleksi kanalisatsioon Põhiprojekt SA Virumaa Muuseumid VK projekteerija-projektijuht
2018 Paide linna ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2018- 2029 Arendamise kava Paide Vesi AS Projektijuht-tehniline konsultant-projekteerija
2018 Vääna reoveekogumisala ühisvee- ja -kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine Tehnoloogiline projekt VKM Konsult OÜ/Strantum OÜ Projekteerija
2018 Jõelähtme valla Uusküla ühisveevärgi ja kanalisatsioonisüsteemi rekonstrueerimine ja laiendamine Tehniline projekt Ekoekspert OÜ/Loo Vesi OÜ Tehniline konsultant-projekteerija
2018 Raasiku valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2018- 2029 Arendamise kava VKM Konsult OÜ/ Raven OÜ Tehniline konsultant-projekteerija
2018 Jõelähtme valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2018- 2029 Arendamise kava Loo Vesi OÜ Tehniline konsultant-projekteerija
2018 Rannamõisa küla, Nonni tee ja Nonni põik ÜVK projekteerimistööd Põhiprojekt Strantum OÜ VK projekteerija-projektijuht
2018 Viimsi vallas Pringi külas Suur-Jaani, Taga-Jaani ja Väike-Jaani kinnistute detailplaneering Detailplaneering Raivo Tabri Arhitektuuribüroo Tehniline konsultant-projekteerija
2018 Kose valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2017- 2029 Arendamise kava Kose Vesi OÜ Projektijuht-tehniline konsultant-projekteerija
2017 Raasiku vallas Raasiku alevikus Estra kinnistu detailplaneering Detailplaneering OÜ Pallemer Tehniline konsultant-projekteerija
2017 Kihnu valla tuletõrje veevõtukohtade ehitamine ja projekteerimine Põhiprojekt AS Terrat VK projekteerija-projektijuht
2017 Rapla linna Koidu, Kastani, Mahlamäe ja Lepiku tn piirkonna vee- ja kanalisatsioonitorustike projekteerimine ja ehitamine. I etapp. Tööprojekt Tööprojekt AS Terrat VK projekteerija-projektijuht
2017 Türisalu ÜVK rajamine. Tehniline projekt Tehniline projekt VKM Konsult OÜ/ Strantum OÜ VK projekteerija
2017 Ravila aleviku ning Vardja ja Palvere külade ühiskanalisatsiooni käitlemise alternatiivide analüüs Eskiisprojekt Kose Vesi OÜ VK projekteerija-projektijuht
2017 Pärnu linnas, ühisveevärgi tsoneerimisandurite II etapi projekteerimine. VK osa Põhiprojekt Pärnu Vesi AS VK projekteerija
2017 Eidapere reoveekogumisala ÜVK rekonstrueerimine ja rajamine. Tehnoloogiline projekt ja KIKi keskkonnaprogrammi taotlus Tehnoloogiline projekt Kehtna Elamu OÜ Projektijuht-tehniline konsultant-projekteerija
2017 Kaerepere reoveekogumisala ÜVK rekonstrueerimine ja rajamine. Tehnoloogiline projekt ja KIKi keskkonnaprogrammi taotlus Tehnoloogiline projekt Kehtna Elamu OÜ Projektijuht-tehniline konsultant-projekteerija
2017 Tapa linna ÜVK torustike rekonstrueerimise ja rajamise projekt Tehniline projekt OÜ Europolis/ Tapa Vesi AS VK projekteerija
2016 Prangli veehaarde, veetöötlusjaam-pumpla ja reoveepuhasti rekonstrueerimine. Hankedokumentide koostamine ja hankemenetluse läbiviimine. Riigihange Viimsi Vesi AS Tehniline konsultant
2016 Prangli veehaarde, veetöötlusjaam-pumpla ja reoveepuhasti rekonstrueerimine Eskiisprojekt Viimsi Vesi AS VK projekteerija
2016 Alliku-Vanamõisa kergtee aluste ÜVK torustike rajamine. Tööprojekt AS Terrat VK projekteerija-projektijuht
2016 Viimsi alevikus Paelille tee 1 kinnistule puurkaev-pumpla rajamine. Hankedokumentide koostamine ja hankemenetluse läbiviimine Riigihange Viimsi Vesi AS Tehniline konsultant
2016 Tuti ja Tuti 1 mü detailplaneering. Veevarustuse ja kanalisatsiooni osa Detailplaneering OÜ Reval Ekspert Tehniline konsultant-projekteerija
2016 Vihula valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2016- 2027. Arendamise kava Vihula Vallavalitsus Projektijuht-tehniline konsultant-projekteerija
2016 Kehtna aleviku ühisveevärgi- ja-kanalisatsioonitorustike ning -rajatiste rekonstrueerimine. II etapp. Tehnoloogiline projekt ja KIKi keskkonnaprogrammi taotlus Tehnoloogiline projekt Kehtna Elamu OÜ Projektijuht-tehniline konsultant-projekteerija
2016 Eidapere ja Lokuta asulate ühisveevärgi ja-kanalisatsiooni rekonstrueerimine ja rajamine. I etapp. Tehnoloogiline projekt ja KIKi keskkonnaprogrammi taotlus Tehnoloogiline projekt Kehtna Elamu OÜ Projektijuht-tehniline konsultant-projekteerija
2016 Kehtna valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2016- 2027. Arendamise kava Kehtna Vallavalitsus Projektijuht-tehniline konsultant-projekteerija
2015 Kihelkonna valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2015- 2027. Arendamise kava VKM Konsult OÜ/ AS Kuressaare Veevärk Tehniline konsultant-projekteerija
2015 Leisi valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2015- 2027. Arendamise kava VKM Konsult OÜ/ AS Kuressaare Veevärk Tehniline konsultant-projekteerija
2015 Lääne -Saare valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2015- 2027. Arendamise kava VKM Konsult OÜ/ AS Kuressaare Veevärk Tehniline konsultant-projekteerija
2015 Muhu valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2015- 2027. Arendamise kava VKM Konsult OÜ/ AS Kuressaare Veevärk Tehniline konsultant-projekteerija
2015 Mustjala valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2015- 2027. Arendamise kava VKM Konsult OÜ/ AS Kuressaare Veevärk Tehniline konsultant-projekteerija
2015 Orissaare valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2015- 2027. Arendamise kava VKM Konsult OÜ/ AS Kuressaare Veevärk Tehniline konsultant-projekteerija
2015 Pihtla valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2015- 2027. Arendamise kava VKM Konsult OÜ/ AS Kuressaare Veevärk Tehniline konsultant-projekteerija
2015 Salme valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2015- 2027. Arendamise kava VKM Konsult OÜ/ AS Kuressaare Veevärk Tehniline konsultant-projekteerija
2015 Valjala valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2015- 2027. Arendamise kava VKM Konsult OÜ/ AS Kuressaare Veevärk Tehniline konsultant-projekteerija
2015 Kose valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2015- 2027 Arendamise kava VKM Konsult OÜ/ AS Kuressaare Veevärk Projektijuht-tehniline konsultant-projekteerija
2015 Juuliku küla, Tammemäe küla ja Saku aleviku ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rekonstrueerimine Tööprojekt AS Terrat VK projekteerija-projektijuht
2015 Raasiku aleviku ÜVK rekonstrueerimine ja rajamine. Tehnoloogiline projekt Tehnoloogiline projekt VKM Konsult OÜ/ OÜ Raven Tehniline konsultant-projekteerija
2015 Aruküla aleviku ÜVK rekonstrueerimine ja rajamine. Tehniline projekt Tehniline projekt VKM Konsult OÜ/ Raven OÜ Tehniline konsultant-projekteerija
2015 Kehtna aleviku ühisveevärgi- ja - kanalisatsioonitorustike ning -rajatiste rekonstrueerimine. Tehnoloogiline projekt Tehnoloogiline projekt Kehtna Elamu OÜ Projektijuht-tehniline konsultant-projekteerija
2015 Kose-Uuemõisa ühisveevärgi- ja kanalisatsioonitorustike ning -rajatiste rekonstrueerimise eelprojekt. Muudatus: A Eelprojekt Kose Vesi OÜ Projektijuht-tehniline konsultant-projekteerija
2015 Raasiku valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2015—2026 Arendamise kava VKM Konsult OÜ/ Raven OÜ Tehniline konsultant-projekteerija
2014 Teedu ja Veski kinnistute liitumisprojekt ühisvee- ja –kanalisatsioonisüsteemiga Tööprojekt OÜ Projektin Projektijuht-projekteerija
2014 Kuressaare linna ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2014—2025. Uuendamine Arendamise kava VKM Konsult OÜ/ AS Kuressaare Veevärk Tehniline konsultant-projekteerija
2014 Keila valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2014—2025 Arendamise kava VKM Konsult OÜ/ AS Lahevesi Tehniline konsultant-projekteerija
2014 Kose-Uuemõisa aleviku tuletõrjepumpla tööprojekt Tööprojekt Kose Vesi OÜ Projektijuht-projekteerija
2014 Mustvee linna vee- ja kanalisatsioonirajatiste uurimis-projekteerimistööd Tööprojekt Teostavusuuring Mustvee Linnavalitsus Projektijuht Teostatavusuuringu koostaja
2014 Kasepää valla ühisveevarustuse ja –kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2014-2025 Arendamise kava Kasepää Vallavalitsus Projektijuht-projekteerija
2014 Tahkuranna valla Uulu küla ühiskanalisatsiooni rekonstrueerimine ja laiendamine. Põhiprojekt Tahkuranna Vallavalitsus Projektijuht
2014 Kose valla Kose-Uuemõisa aleviku ühisveevärgi- ja kanalisatsioonitorustike ning - rajatiste rekonstrueerimise I etapp Põhiprojekt Kose Vesi OÜ Projektijuht
2013 Vihula valla veemajandusprojekt. TTU ja ÜF taotlus Teostatavusuuring. ÜF taotlus OÜ Vihula Valla Veevärk Tehniline konsultant
2013 Võsupere ja Palmse külade ühisveevärgi- ja -kanalisatsioonisüsteemide rajamine Tehnoloogiline projekt OÜ Vihula Valla Veevärk Projekteerija
2013 Maardu linna Järveääre elamupiirkonna ühisveevarustus ja –kanalisatsioon Eelprojekt Maardu Linnavalitsus Projekteerija
2013 Võsu aleviku ühisveevärgi- ja -kanalisatsioonisüsteemide rajamine Eelprojekt OÜ Vihula Valla Veevärk Projekteerija
2013 Vihula valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2013—2024 Arendamise kava OÜ Vihula Valla Veevärk Projektijuht-projekteerija
2013 Imavere valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2013—2024 Arendamise kava Paide Vesi AS Projektijuht-projekteerija
2013 Meriküla reoveepuhasti ehitust ettevalmistavad tegevused OÜ Strantum Projektijuht
2013 Mõigu asumi, Juhtme ja Kuusekese tänava piirkonna ÜVK torustike rekonstrueerimine. Saare III astme survetõstepumpla rajamine Eelprojekt. Teostatvusuuring. ÜF taotlus AS Elveso Tehniline konsultant
2013 Viimsi veekorralduse IV etapp. Veesüsteemi ringistuse ja kanalisatsiooni peakollektori ning –pumplate rajamine Eelprojekt. Teostatvusuuring. ÜF taotlus Viimsi Vesi AS Tehniline konsultant
2013 Viimsi valla mandriosa ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni Arendamise kava aastateks 2013—2024 Arendamise kava Viimsi Vesi AS Projekteerija
2012 Kose-Uuemõisa ühisveevärgi- ja kanalisatsioonitorustike ning -rajatiste rekonstrueerimise eelprojekt Eelprojekt Kose Vesi OÜ Projekteerija
2012 Are aleviku veetorustiku, kanalisatsiooni ja sademevee ehitamise III etapi eelprojekt Eelprojekt Are Vallavalitsus Projekteerija
2012-2012 Keila tööstuspiirkonna veemajandusprojekt. 2 lepingut (Kollane Fidic) Ehitushange Keila Linnavalitsus Hanke spetsialist. Projektijuhi abi
2012-2013 Kuressaare reoveekogumisala veemajandusprojekt. 4 lepingut (Kollane Fidic) Ehitushange AS Kuressaare Veevärk Hanke spetsialist. Projektijuhi abi
2011 Sademe- ja drenaaživee ning muu pinnase- ja pinnavee ärajuhtimise ja puhastamise tasu arvestamise metoodika Eesti Keskkonnaministeerium Tehniline konsultant
2012 Rukki tee veevarustus, reo- ja sademeveekanalisatsioon Eelprojekt Rae Vallavalitsus Projekteerija
2011 Rannamõisa küla keskosa ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni eelprojekt Eelprojekt OÜ Strantum Projekteerija
2011 Muraste küla põhjaosa veemajandusprojekt Eelprojekt OÜ Strantum Projekteerija
2010-2011 Aruküla ja Raasiku RVKA veemajandusprojekt Eelprojekt OÜ Raven Projekteerija
2010 Keila tööstuspiirkonna veemajandusprojekt Eelprojekt Keila Linnavalitsus Projekteerija
2010 Aaviku küla ühisvee- ja -kanalisatsioonisüsteemide arendamise eelprojekt Eelprojekt AS Elveso Projekteerija
2010 Lennujaama sademeveekollektori läbilaskevõime kontrollarvutus Eelprojekt AS Tallinna Vesi Projekteerija
2010 Kuressaare reoveekogumisala veemajandusprojekt Eelprojekt AS Kuressaare Veevärk Projekteerija
2010 Vihula valla veemajandusprojekt Eelprojekt Vihula Vallavalitsus Projekteerija
2010 Jüri aleviku ja lähiala sademeveekäitluse eelprojekt Eelprojekt AS Elveso Projekteerija
2010 Sarruse survetõstepumpla ja Jüri aleviku ning selle lähiümbruse ÜVK torustike rajamise eelprojekt Eelprojekt AS Elveso Projekteerija
2009 Tahkuranna VK eelprojekt Eelprojekt Tahkuranna Vallavalitsus Projekteerija
2009 Vaida Assaku eelprojekt Eelprojekt AS Elveso/OÜ EL Konsult Projekteerimise projektijuht - projekteerija
2009 Saue valla Saue-Vanamõisa RVKA veemajandusprojekti teostatavusuuring Eelprojekt AS Kovek Projekteerimise projektijuht
2009 Kirsimäe MÜ VK ühendustorustikud Tööprojekt AS WaterSer Ehitusjuhtimine Projekteerimise projektijuht
2009 Koidula transpordikeskuse sademevee ärajuhtimine Tööprojekt AS EA Reng Projekteerimise projektijuht
2009 LM Lao kinnistusisesed VK torustikud Tööprojekt AS WaterSer Ehitusjuhtimine Projekteerimise projektijuht
2009 Pirita jõe RVKA I hange. Lõunaosa VK torustikud Tööprojekt Skanska/OÜ Veeprojekt Projekteerimise projektijuht
2009 Würth VK ühendustorustikud Tööprojekt AS WaterSer Ehitusjuhtimine Projekteerimise projektijuht
2009 Suure-Jaani linna peatänavate ÜVK torustikud Tööprojekt AS EA Reng Projekteerimise projektijuht
2009 Vändra alevi ÜVK torustikud Tööprojekt Vändra Alevivalitsus Projekteerija
2009 Pärnu mnt. (Laane-Vääna) kanalisatsiooni liitumisprojektid (70 tk) Tööprojekt AS Tallinna Vesi Projekteerimise projektijuht
2009 Hiie tn 9 ja 19 reoveekanalisatsiooni liitumisprojekt Tööprojekt AS Tallinna Vesi Projekteerimise projektijuht
2009 Hekoteki VK ühendustorustikud Tööprojekt AS WaterSer Ehitusjuhtimine Projekteerimise projektijuht
2009 Järveküla küla Kodala reoveepuhasti lammutusprojekt Tööprojekt AS WaterSer Ehitusjuhtimine Projekteerimise projektijuht
2009 Varivere VK ühendustorustikud Tööprojekt AS WaterSer Ehitusjuhtimine Projekteerimise projektijuht
2009 Palli kinnistu VK ühendustorustike projekteerimine Tööprojekt AS Peetri Arendus Projekteerimise projektijuht
2009 Elva VK torustike tööprojekt Tööprojekt Emajõe Veevärk Projekteerija
2008 Aseri RVKA ÜVK eelprojekt Eelprojekt Aseti Vallavalitsus Projekteerimise projektijuht
2008 Pärnu EEK tuletõrjepumpla Tööprojekt Pärnu EEK Projekteerimise projektijuht
2008 Pirita jõe RVKA ÜVK eelprojekt Eelprojekt AS Elveso/OÜ EL Konsult Projekteerimise projektijuht - projekteerija
2008 Rae valla ÜVK Arendamise kava Arendamise kava AS Elveso Projekteerimise projektijuht - projekteerija
2008 Lao LM VK ühendustorustikud Tööprojekt AS WaterSer Ehitusjuhtimine Projekteerimise projektijuht
2008 Otsa 10 VK ühendustorustikud Tööprojekt AS WaterSer Ehitusjuhtimine Projekteerimise projektijuht
2008 Tänassilma tee 27 kinnistusisesed VK torustikud Tööprojekt Trofa arendus Projekteerimise projektijuht
2008 Soodevahe tööstuspiirkonna VK skeem Eelprojekt AS WaterSer Ehitusjuhtimine Projekteerimise projektijuht - projekteerija
2008 Koplipere MÜ VK liitumine Tööprojekt AS WaterSer Ehitusjuhtimine Projekteerimise projektijuht
2008 Iisaku valla ÜVK Arendamise kava Arendamise kava Iisaku Vallavalitsus Projekteerimise projektijuht - projekteerija
2008 Aaviku tehnopargi teed ja infra. VK osa Tööprojekt Glasmir Projekteerija
2008 Kure MÜ VK-ühendustorustike tööprojekt Tööprojekt AS WaterSer Ehitusjuhtimine Projekteerimise projektijuht
2008 Würth’i ühendamine Järveküla trassiga Tööprojekt AS WaterSer Ehitusjuhtimine Projekteerimise projektijuht
2008 Patika ÜVK torustikud Eelprojekt AS WaterSer Ehitusjuhtimine Projekteerimise projektijuht - projekteerija
2007 Meistri 22-Ehitajate 107 survetorustik Tööprojekt Kolle Projekteerimise projektijuht
2007 Tänassilma tee 11-33 VK tööprojekt Tööprojekt OÜ Mergo Holding Projekteerimise projektijuht
2006 Ida-Virumaa valdade (11) ÜVK teostatavusuuring Eelprojekt Toila Vallavalitsus Projekteerija
2005 Matsalu Veeprojekti eelprojektide koostamine Eelprojekt AS Matsalu Veevärk Projekteerija
2005 Suur-Sõjamäe piirkonna sademeveeskeem Perspektiivskeem AS Tallinna Vesi Projekteerija
2004 Põlva sadeveekanalisatsiooni skeemi korrektuur Eelprojekt AS Põlva Vesi Projekteerija
2003 Põlva Gümnaasiumi sadeveetorustik Tööprojekt AS Põlva Vesi Projekteerija
2003 Iisaku alevi ÜVK eskiisprojekt Eskiisprojekt Iisaku Vallavalitsus Projekteerija
2003 Jaunpiebalga linna (Läti) veevõrgu mudel ja eelprojekt Eelprojekt Läti Keskkonnaministeerium/SIA Vides Inženieri Projekteerija
2003 Dagda, Kegums ja Lielvarde linnade (Läti) veevõrgu mudel ja eelprojekt Eelprojekt Läti Keskkonnaministeerium/SIA Vides Inženieri Projekteerija
2002 Saku valla, Jälgimäe tee piirkonna detailplaneering. VK osa Detailplaneering OÜ Mergo Holding Projekteerija
2002 Rakvere linna veevõrgu mudel ja eelprojekt Eelprojekt Rakvere Vesi Projekteerija
2002 Aloja linna (Läti) ÜVK Arendamise kava Eelprojekt Läti Keskkonnaministeerium/SIA Vides Inženieri Projekteerija
2002 Aluksne, Cesis ja Sigulda linnade (Läti) veevõrgu mudel ja eelprojekt Eelprojekt Läti Keskkonnaministeerium/SIA Vides Inženieri Projekteerija
2002 Vangazi linna (Läti) ÜVK Arendamise kava Arendamise kava Läti Keskkonnaministeerium/SIA Vides Inženieri Projekteerija
2002 Põlva linna ÜVK eelprojekt Eelprojekt AS Põlva Vesi Projekteerija
2001 Kohila ÜVK eelprojekt Eelprojekt AS Kohila Maja Projekteerija
2001 Ogre, Preili ja Salaspils linnade (Läti) veevõrgu mudel ja eelprojekt Eelprojekt Läti Keskkonnaministeerium/SIA BKD Projekteerija
2001 Tabasalu Kotkapoja MÜ VK torustikud Tööprojekt TÜ Alis Projekteerija
2000 Võru linna veevarustuse ja kanalisatsiooni perspektiivskeem Eelprojekt AS Võru Vesi Projekteerija
2000 Ämari ja Rummu asulate veevõrgu mudel ja eelprojekt Eelprojekt EcoLinks Projekteerija
2000 Tapa kaitseväelinnak. VK välisvõrgud Tööprojekt AS Randväli ja Karema Projekteerija
2000 Tartu Lõunakeskuse projekteerimine. VK välisvõrgud Tööprojekt AS Randväli ja Karema Projekteerija
2000 Vangazi linna (Läti) ÜVK Arendamise kava Arendamise kava Läti Keskkonnaministeerium/SIA BKD Projekteerija
2000 AS Viisnurk Liimpuitkilpide Vabriku renoveerimine. VK osa Tööprojekt AS Maru Konstruktsioonid Projekteerija
2000 Uus-Kooli individuaalelamud. VK osa Tööprojekt AS EA Reng Projekteerija
2000 Kagu Eesti Piiripunktide Teenindustsoonid. VK osa Eelprojekt AS EA Reng Projekteerija
2000 Rae valla asulate kanaliseerimise eelprojekt Eelprojekt AS Elveso Projekteerija
1999 Ventspilsi linna (Läti) ÜVK Arendamise kava Arendamise kava Läti Keskkonnaministeerium/SIA BKD Projekteerija
1999 Valga-Valka ühispiiripunkt. VK osa Tööprojekt OÜ Eesti Ehitus Projekteerija
1999 Bauska linna kanalisatsioonitorustiku ja peapumpla tööprojekt Tööprojekt Läti Keskkonnaministeerium/SIA BKD Projekteerija
1999 Balti SEJ ringluspumpade tööjoonised Tööprojekt AS Narva Vesi Projekteerija
1999 Peetriküla veevõrgu eskiisprojekt Eskiisprojekt AS Elveso Projekteerija
1999 Ahtri 10B juurdeehitus. VK osa Tööprojekt AS BCS Projekteerija
1999 Salacgriva linna (Läti) ÜVK Arendamise kava Arendamise kava Läti Keskkonnaministeerium/SIA BKD Projekteerija
1998 Sae ja Suusa puurkaevude rekonstrueerimine Tööprojekt AS Tallinna Vesi Projekteerija
1998 Balti SEJ pumbajaama rekonstrueerimine Tööprojekt AS Narva Vesi Tehnik