Tehtud tööd

ÜHISVEEVÄRGI JA -KANALISATSIOONI ARENDAMISE KAVAD
Nr Projekti nimi Valmimise aeg
1 Lääne-Harju valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2024—2035 koostamisel
2 Kose valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2023—2034 juuni, 2023
3 Haljala valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2020—2031 november, 2020
4 Saaremaa valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2020—2031 august, 2020
5 Lääne-Harju valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2019—2030. Uuendus juuli, 2020
6 Viljandi linna ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2020—2031 mai, 2020
7 Raasiku valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2020- 2031 märts, 2020
8 Muhu valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2019—2030 detsember, 2019
9 Paide linna ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2018- 2029 detsember, 2018
10 Jõelähtme valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2018- 2029 oktoober, 2018
11 Raasiku valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2018- 2029 aprill, 2018
12 Kose valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2017- 2029 veebruar, 2018
13 Vihula valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2016- 2027 mai, 2016
14 Kehtna valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2016- 2027 märts, 2016
15 Kose valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2015- 2027 detsember, 2015
16 Kihelkonna valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2015- 2027 november, 2015
17 Leisi valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2015- 2027 november, 2015
18 Lääne -Saare valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2015- 2027 november, 2015
19 Muhu valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2015- 2027 november, 2015
20 Mustjala valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2015- 2027 november, 2015
21 Orissaare valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2015- 2027 november, 2015
22 Pihtla valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2015- 2027 november, 2015
23 Salme valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2015- 2027 november, 2015
24 Valjala valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2015- 2027 november, 2015
25 Raasiku valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2015—2026 jaanuar, 2015
26 Kuressaare linna ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2014—2025. Uuendamine august, 2014
27 Keila valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2014—2025 juuni, 2014
ESKIIS- JA EELPROJEKTID
Nr Projekti nimi Valmimise aeg
1 Viljandi linna veevõrgu Viiratsi piirkonna veevõrgu hüdrauliline arvutus detsember, 2023
2 Peipsi põhjaranniku külade perspektiivse veevõrgu hüdrauliline arvutus mai, 2023
3 Viimsi valla veevõrgu kalibreeritud mudeli koostamine august, 2022
4 Kuressaare linna ühisvee- ja -kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimine mai, 2022
5 Sõmera Kodu kompleksi välisveevarustuse ja -kanalisatsiooni rekonstrueerimine aprill, 2022
6 Elva linna veesüsteemi perspektiivse veevõrgu mudelarvutus märts, 2022
7 Kose aleviku veevõrgu hüdraulilise arvutusmudeli koostamine juuni, 2021
8 Kuressaare linna Tiigi-Pikk-Lasteaia-Põik-Pikk-Pargi tänavate sademeveetorustiku rekonstrueerimine märts, 2021
9 Kakumäe piirkonna olemasoleva kanalisatsioonisüsteemi hüdraulilise arvutusmudeli koostamine ja analüüs detsember, 2021
10 Paldiski linna suvilapiirkonna ühisvee- ja -kanalisatsioonisüsteemi rajamise eskiisprojekt jaanuar, 2021
11 Põlva linna ja selle lähiala veevõrgu hüdraulilise arvutusmudeli koostamine ja analüüs september, 2020
12 Aespa ja Vilivere asulate ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni projekti laiendamise eskiisprojekt juuli, 2020
13 Kakumäe piirkonna olemasoleva veesüsteemi hüdraulilise arvutusmudeli koostamine ja analüüs oktoober, 2019
14 Ravila aleviku ning Vardja ja Palvere külade ühiskanalisatsiooni käitlemise alternatiivide analüüs aprill, 2017
15 Prangli veehaarde, veetöötlusjaam-pumpla ja reoveepuhasti rekonstrueerimise eelprojekt oktoober, 2016
16 Kose-Uuemõisa ühisveevärgi- ja kanalisatsioonitorustike ning -rajatiste rekonstrueerimise eelprojekt. Muudatus: A jaanuar, 2015
RAHASTUSTAOTLUSED
Nr Projekti nimi Valmimise aeg
1 Mändjala reoveekogumisala ühisveevarustuse ja -kanalisatsiooni rajamine. Eelprojekt ja taotlus Riigi Tugiteenuste Keskuse meetmele "Kättesaadavad kvaliteetsed avalikud teenused" oktoober, 2023
2 Lohusalu reoveekogumisala veevarustuse ja kanalisatsiooni rekonstrueerimise ning rajamise I etapp. Eelprojekt ja taotlus Riigi Tugiteenuste Keskuse meetmele "Kättesaadavad kvaliteetsed avalikud teenused" oktoober, 2023
3 Lohusalu reoveekogumisala veevarustuse ja kanalisatsiooni rekonstrueerimise ning rajamise I etapp. Tehnoloogiline projekt ja KIKi keskkonnaprogrammi taotlus aprill, 2023
4 Lehola reoveekogumisala veevarustuse ja kanalisatsiooni rekonstrueerimine. Tehnoloogiline projekt ja KIKi keskkonnaprogrammi taotlus aprill, 2023
5 Kuivajõe reoveekogumisala vee- ja kanalisatsioonisüsteemi rekonstrueerimine. Tehnoloogiline projekt ja KIKi keskkonnaprogrammi taotlus aprill, 2023
6 Puhja asula vee- ja kanalisatsioonisüsteemide rajamine. I ja II etapp. Tehnoloogiline projekt ja KIKi keskkonnaprogrammi taotlus aprill, 2023
7 Vasalemma reoveekogumisala veemajandusprojekti II etapp. Tehnoloogiline projekt ja KIKi keskkonnaprogrammi taotlus märts, 2022
8 Laulasmaa reoveekogumisala ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamine, projektiala laiendus. Tehniline projekt september, 2021
9 Paekna reoveekogumisala elamuala veevarustussüsteemi rekonstrueerimine ja laiendamine. Tehnoloogiline projekt märts, 2021
10 Kuressaare linna Tiigi-Pikk-Lasteaia-Põik-Pikk-Pargi tänavate sademeveetorustiku rekonstrueerimine. Tehnoloogiline projekt märts, 2021
11 Oru reoveekogumisala ühiskanalisatsioonisüsteemi rekonstrueerimine. Tehnoloogiline projekt ja KIKi keskkonnaprogrammi taotlus märts, 2021
12 Kuivajõe reoveekogumisala ühiskanalisatsioonisüsteemi rekonstrueerimine. Tehnoloogiline projekt ja KIKi keskkonnaprogrammi taotlus märts, 2021
13 Karla reoveekogumisala ühiskanalisatsioonisüsteemi rekonstrueerimine. Tehnoloogiline projekt ja KIKi keskkonnaprogrammi taotlus märts, 2021
14 Võsu aleviku ÜVK rekonstrueerimine ja laiendamine. Tehnoloogiline projekt ja KIKi keskkonnaprogrammi taotlus märts, 2021
15 Käsmu reoveekogumisala ühisveevärgi rekonstrueerimine ja ühiskanalisatsiooni rajamine. Tehnoloogiline projekt ja KIKi keskkonnaprogrammi taotlus märts, 2021
16 Vasalemma reoveekogumisala lõunaosa ÜVK rekonstrueerimine ja laiendamine. Tehnoloogiline projekt ja KIKi keskkonnaprogrammi taotlus märts, 2021
17 Padise reoveekogumisala ühisvee- ja -kanalisatsioonisüsteemi rekonstrueerimine. Tehnoloogiline projekt ja KIKi keskkonnaprogrammi taotlus märts, 2020
18 Harju-Risti reoveekogumisala ühiskanalisatsioonisüsteemi rekonstrueerimine. Tehnoloogiline projekt ja KIKi keskkonnaprogrammi taotlus märts, 2020
19 Roosna-Alliku reoveekogumisala ÜVK süsteemi rekonstrueerimine ja rajamine. Tehnoloogiline projekt ja KIKi keskkonnaprogrammi taotlus märts, 2020
20 Sõmera reoveekogumisala asula keskosa ÜVK rekonstrueerimine ja rajamine. Tehnoloogiline projekt märts, 2020
21 Paide reoveekogumisala ÜVK ning sademeveekanalsatsiooni rekonstrueerimine ja rajamine. Tehniline projekt ja taotlus Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi märts, 2020
22 Raasiku reoveekogumisala ÜVK rekonstrueerimine ja rajamine. Tehnoloogiline projekt märts, 2019
23 Türisalu reoveekogumisala ÜVK rajamine. Tehniline projekt jaanuar, 2019
24 Uusküla ühisveevärgi ja kanalisatsioonisüsteemi rekonstrueerimine ja laiendamine. Tehniline projekt oktoober, 2018
25 Tehnoloogilised projektid: Lelle reoveekogumisala ÜVK rekonstrueerimine ja rajamine, I etapp; Ingliste reoveekogumisala ÜVK rekonstrueerimine ja rajamine, I etapp; Lokuta reoveekogumisala ÜVK rekonstrueerimine ja rajamine mai, 2018
26 Vääna reoveekogumisala ühisvee- ja -kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine. Tehnoloogiline projekt veebruar, 2018
27 Aruküla reoveekogumisala ÜVK rekonstrueerimine ja rajamine. Tehniline projekt veebruar, 2018
28 Türisalu reoveekogumisala ÜVK rajamine. Tehniline projekt mai, 2017
29 Eidapere reoveekogumisala ÜVK rekonstrueerimine ja rajamine. Tehnoloogiline projekt ja KIKi keskkonnaprogrammi taotlus veebruar, 2017
30 Kaerepere reoveekogumisala ÜVK rekonstrueerimine ja rajamine. Tehnoloogiline projekt ja KIKi keskkonnaprogrammi taotlus veebruar, 2017
31 Tapa linna ÜVK torustike rekonstrueerimise ja rajamise projekt. Tehniline projekt jaanuar, 2017
32 Kehtna aleviku ühisveevärgi- ja-kanalisatsioonitorustike ning -rajatiste rekonstrueerimine. II etapp. Tehnoloogiline projekt ja KIKi keskkonnaprogrammi taotlus veebruar, 2016
33 Eidapere ja Lokuta asulate ühisveevärgi ja-kanalisatsiooni rekonstrueerimine ja rajamine. I etapp. Tehnoloogiline projekt ja KIKi keskkonnaprogrammi taotlus veebruar, 2016
34 Raasiku aleviku ÜVK rekonstrueerimine ja rajamine. Tehnoloogiline projekt juuli, 2015
35 Aruküla aleviku ÜVK rekonstrueerimine ja rajamine. Tehniline projekt juuli, 2015
36 Kehtna aleviku ühisveevärgi- ja - kanalisatsioonitorustike ning -rajatiste rekonstrueerimine. Tehnoloogiline projekt ja KIKi keskkonnaprogrammi taotlus veebruar, 2015
DETAILPLANEERINGUD
Nr Projekti nimi Valmimise aeg
1 Lääne-Harju vallas Käesalu külas Tammise I detaiplaneering. Veevarustuse ja kanalisatsiooni osa koostamisel
2 Viimsi vallas Pringi külas Heina tee kinnistute detaiplaneering. Veevarustuse ja kanalisatsiooni osa jaanuar, 2021
3 Viimsi vallas Pringi külas Taga-Jaani, Suur-Jaani ja Väike-Jaani kinnistute detaiplaneering. Veevarustuse ja kanalisatsiooni osa aprill, 2018
4 Raasiku vallas Raasiku alevikus Estra kinnistu detailplaneering. Veevarustuse ja kanalisatsiooni osa veebruar, 2018
5 Raasiku vallas Kalesi külas Tuti ja Tuti 1 mü detailplaneering. Veevarustuse ja kanalisatsiooni osa detsember, 2016
PÕHI- JA TÖÖPROJEKTID
Nr Projekti nimi Valmimise aeg
1 Kose valla Karala küla ÜVK süsteemide rekonstrueerimine. Põhiprojekt koostamisel
2 Harku vallas Viti külas Roksoni arendusala veevarustus- ja kanalisatsioonitorustike ning sademevee ärajuhtimise rajamine. Põhiprojekt koostamisel
3 Roosna-Alliku aleviku Saare tänavale veevarustuse torustiku rajamine. Põhiprojekt koostamisel
4 ÜVK liitumistorustikud Kehra linnas C.R.Jakobsoni ja Mulla tänaval. Tööprojekt mai, 2023
5 Paide linna Edu tn ühisvee- ja -kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimine ning rajamine. Tööprojekt märts, 2023
6 Paide linna Joodi piirkonna veesüsteemi ringistamine ja kanalisatsioonitorustiku rajamine. Tööprojekt veebruar, 2023
7 Kohila valla Urge küla Kiriku tee sademeveekanalisatsiooni eesvoolu rajamine. Põhiprojekt detsember, 2022
8 Lääne-Harju valla Kloogaranna küla Kapteni tee veetorustiku rajamine. Põhiprojekt september, 2022
Kose valla Kuivajõe küla kanalisatsioonisüsteemi rekonstrueerimine. Põhiprojekt juuli, 2022
9 Raasiku vallas Igavere külas Linnumäe tee 2, 4, 6 ,8 ÜVK liitumiste rajamine. Tööprojekt mai, 2022
10 Raasiku vallas Igavere külas Lehise ja Vanalehise arenduse ÜVK-torustikud. Tööprojekt mai, 2022
11 Paide reoveekogumisala ÜVK ja sademeveekanalisatsiooni rekonstrueerimine ning rajamine, osa 1. Tööprojekt märts, 2022
12 Mündi küla ühendamine Paide linna ÜVK süsteemiga. Põhiprojekt märts, 2021
13 Jõelähtme vallas Ruu külas Kõrre DP ala ühisvee- ja -kanalisatsioonitorustike rajamine. Põhiprojekt veebruar, 2022
14 Lääne-Harju valla Kloogaranna küla Kõltsu II piirkonna veesüsteemi ühendamine Laulasmaa ühisveevõrguga. Põhiprojekt jaanuar, 2021
15 Viimsi vallas Pringi külas Heina tee kinnistute veevarustus ja kanalisatsioon. Põhiprojekt jaanuar, 2021
16 Laulasmaa kooli ja Lauresi tee 1 liitmine ÜVK süsteemiga. Tööprojekt september, 2020
17 Kose aleviku Kehra mnt kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimine. Põhiprojekt juuni, 2020
18 Viimsi vallas Pringi külas Taga-Jaani, Suur-Jaani ja Väike-Jaani kinnistute veevarustus ja kanalisatsioon. Põhiprojekt mai, 2019
19 Rakvere linnas Koidula ja Silla tn ÜVK torustike rekonstrueerimine. Tööprojekt november, 2018
20 Paide tehisjärve piirkonna ÜVK torustike rajamine. Põhiprojekt november, 2018
21 Palmse mõisakompleksi territooriumi kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine. Põhiprojekt november, 2018
22 Rannamõisa küla Nonni tee ja Nonni põik ÜVK projekteerimistööd. Põhiprojekt september, 2018
23 Tabasalu alevik-Rannamõisa küla, Harku-Rannamõisa ja Mere tee ÜVK torustikud. Põhiprojekt juuni, 2018
24 Kihnu valla tuletõrje veevõtukohtade ehitamine ja projekteerimine. Põhiprojekt august, 2017
25 Rapla linna Koidu, Kastani, Mahlamäe ja Lepiku tn piirkonna vee- ja kanalisatsioonitorustike projekteerimine ja ehitamine. I etapp. Tööprojekt juuli, 2017
26 Pärnu linnas, ühisveevärgi tsoneerimisandurite II etapi projekteerimine. VK osa. Põhiprojekt aprill, 2017
27 Alliku-Vanamõisa kergtee aluste ÜVK torustike rajamine. Tööprojekt august, 2016
28 Juuliku küla, Tammemäe küla ja Saku aleviku ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rekonstrueerimine. Tööprojekt september, 2015
29 Teedu ja Veski kinnistute liitumisprojekt ühisvee- ja –kanalisatsioonisüsteemiga. Põhiprojekt november, 2014
RIIGIHANGETE LÄBIVIIMINE
Nr Hanke nimi Läbiviimise aeg
1 Prangli veehaarde, veetöötlusjaam-pumpla ja reoveepuhasti rekonstrueerimine. Hankedokumentide koostamine ja hankemenetluse läbiviimine. detsember, 2016
2 Viimsi alevikus Paelille tee 1 kinnistule puurkaev-pumpla rajamine. Hankedokumentide koostamine ja hankemenetluse läbiviimine juuni, 2016